کوه‌های مریخی:
این کوه‌ها به دلیل نوع و وضعیت فرسایش و گونه‌ی رسوبی خاص، اشکالی شبیه به ناهمواری‌های سطح مریخ دارد. رسوبات آهکی بقایای بدن جانداران دریایی(سخت‌پوستان و ماهی‌ها) به همراه ماسه و خاک رس، مواد اصل ی تشکیل‌دهنده‌ی رسوبات این کوه‌ها است.
این کوه‌ها که شبیه به کوه‌های مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد بدبوم نامیده می‌شوند که عبارتند از زمین‌ها و بلندی‌هایی که در برابر فرسایش بدین شکل درآمده‌اند که مهمانان ما بخشی از آن را در قسمتی از باغ سرای دُر بلوچ می‌توانید از نزدیک مشاهده نمایند.