عکاس‌خانه:

در این سرا، کپری را جهت گرفتن عکس بصورت حرفه‌ای با لباس‌های محلی و تزیینات خاص این منطقه برای مهمانان عزیز در نظر گرفته‌ایم تا از این سرا و مسافرت خود، عکسی را نیز به یادگار داشته باشند.