جاذبه‌های اطراف سرای دُر بلوچ:

کلوت بنزیرو که جرو جاذبه‌های خاص گردشگری در دنیا محسوب می‌شود.

دریاچه زیبای سد آپکان       

مزرعه پرورش گاندو{تمساح پوزه کوتاه}

مزرعه پرورش شتر مرغ