باغ سرای دُر بلوچ:
این باغ که در فضای 5/2هکتاری احداث شده شامل 20 نوع گونه درختی هست که شامل نارگیل، انبه، 3نوع خرما، لیمو ترش، چیکو، زیتون محلی، تمر هندی، جم،کُنار، بیدام و… می‌باشد.