کولر گازی کولر گازی

سرویس بهداشتی فرنگی سرویس بهداشتی فرنگی

یخچال یخچال

تخت‌خواب تخت‌خواب

روم سرویس روم سرویس

امکانات کپرها:

تزیینات، کولر گازی، سرویس حمام و دستشویی فرنگی و ایرانی، حمام، یخچال ملحفه تمیز و بهداشتی  و … از جمله نکاتی‌ست که برای رفاه و آسایش مهمانان تعبیه شده است.